FIQH SIYASAH
IAIN Curup
 
Field Value
 
Nama OBS FIQH SIYASAH
 
Penulis Dedi, Syarial; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Syah, Mabrur; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Putra, David Aprizon; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
 
Subjek Fiqh
Siyasah
Politik
 
Deskripsi Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie, objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap. 
Buku ini menjabarkan secara rinci mengenai Fiqh Siyasah dimulai dari pengertian dan sejarah perkembangannya, dan diakhiri dengan peristiwa Piagam Madinah.
 
Penerbit LP2 IAIN Curup
 
Tanggal 2019-11-01
 
Tipe Book
 
Format Paperback / softback (BC)
 
Nama Identifier http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/book/40
 
Sumber LP2 IAIN Curup;